...projekty, jenž jsme režírovali.

Ekologická likvidace nebezpečných odpadů

Sestava zařízení, jenž tvoří technologii,

díky které je možno zpracovavat nebezpečný odpad,

jako jsou čistírenské kaly a využít tak jejich materiálový a

energetický potenciál pro výrobu hnojiv a bioplynu.

Naše projekty


Naše projekty
Naše projekty

Veliký projekt, který dal vzniku DHN a na kterém jsme usilovně pracovali několik let.

Původně jako člen mezinárodního uskupení, kde jsme společně vyvíjeli prototyp

pyrolýzního reaktoru pro termické zpracování biomasy.

Vývoj a výroba druhého modelu reaktoru, byla již plně svěřena do naší režie a zdárně dovedena

k poloprovoznímu režimu, na kterém se testovala řada organických a anorganických materiálů.

Poté, co uskupení přestalo existovat, jsme pokračovali ve vývoji na vlastní pěst,

z čehož vznikla rozsáhlá studie celé technologie.

Projekt nám dal mnoho zkušeností napříč mnoha odvětvími, počínaje strojírenstvím,

energetikou a chemických průmyslem, přes plynárenské odvětví a

oborem kolem obnovitelných zdrojů.

Naše projekty
Naše projekty

Naše projekty

Pro výrobu velkých šnekovnic

Stroj ZVS je pravděpodobně jediným, svého typu na světě.

Jedná se o zařízení, vyvinuté za účelem produkce velkých

šnekovnic, které se používají jako šneková čerpadla,

anebo vodní turbíny, jenž mohou měřit v průměru až 5 metrů.

Zadání našeho obchodního partnera bylo jednoduché:

”Potřebujeme vyrábět tyto šnekovnice, ve vysoké kvalitě, ale nemáme žádné strojírenské zázemí, pouze obloukovou halu bez
jeřábu... Pro nás konečně výzva!

Projekt trval asi 4 měsíce a vzešla z toho poloautomatická mašina, která k výrobě těchto monster potřebuje obsluhu dvou pracovníků a nic víc.

Zákazník tedy nejen že mohl začít vyrábět svoje šnekovnice, ale rovnou předběhl svou konkurenci v rychlosti a efetivitě výroby.

Naše projekty
Naše projekty
Naše projekty

Speciální ložiska

Malý projekt s velkým dosahem.

Ložisková uložení pro šnekové hřídele do extrémních podmínek.

Naše projekty


Vidíme, co ostatní nevidí...

Proto jsme vzali více než 50 let staré konstrukční řešení,

které se dodnes používá na šnekových čerpadlech,

na všech čističkách odpadních vod a provedli rozsáhlý upgrade.

Největší úspěch má naše spodní ložisko, jenž se nyní nemusí zásobovat

mazacím tukem,

je ekologické a spolehlivé. Tento produkt dnes nabízí firma

Gess, která již provedla řadu instalací po celé Evropě.

Naše projekty
Naše projekty